donderdag 30 maart 2017

'Heel Holland stapelt'Van: Paul van Eijck, adviseur Ondernemersondersteuning bij de Kamer van Koophandel

Even een knipoog naar het populaire tv-programma ‘Heel Holland bakt’, een kijkcijfer hit waarin ijverige thuisbakkers zich afmatten in een patisserie-wedloop. Creativiteit en het gevoel voor samenspel van de ingrediënten vallen daarin op. Die lijn van vaardigheden kun je ook koppelen aan het stapelen van financiering. Net als de sierlijke bakvirtuozen op de buis staan ondernemers met een financieringsbehoefte ook voor een creatieve uitdaging. Met matchende zakelijke ingrediënten komen de kasstromen en financieringsbehoeften op gang.

Werkkapitaal creëren
Met een efficiënte inzet van het werkkapitaal kan financiële ruimte ontstaan door een prima samenspel van:

 1. Voorraad-,
 2. Debiteuren-,
 3. Crediteurenbeheer en
 4. Liquide middelen.

Daarmee kun je je financieringsbehoefte op korte termijn invullen zodat jouw resultaat verbetert.

Financieren
Is je financiering op korte termijn op orde, let dan ook op financiering voor de (middel)lange termijn. Welke financiering je daarvoor inzet, wordt bepaald door de aard van de financieringsbehoefte. Waar heb je het geld voor nodig? Pieken in het seizoen worden opgevangen met een rekening-courantkrediet.
Financieren van onroerend goed, bedrijfspand, gebeurt met een hypothecaire lening. Voor de aanwezige bedrijfsmiddelen in het pand volstaat vaak een mkb-krediet.

Stapelen
Stapelen? Ja. Stapelen. Daarmee bedoelen we dat we meer smaken met elkaar
combineren. Oftewel: verschillende financieringsvormen combineren om je financiële plaatje rond te maken. Vaak word je gedwongen om meerdere geldbronnen te verkennen omdat één financier niet al het risico wil dragen. Het is de kunst om een aantal soorten financiering zo gunstig mogelijk met elkaar te combineren. Soms blijkt het aantrekkelijk om minder bij de bank te lenen en een groter deel vanuit andere bronnen te halen. Elke financiering heeft specifieke kenmerken, voorwaarden en kosten. Let daarop als je een keuze maakt. Zo wordt crowdfunding vaak bewust ingezet om promotionele redenen. Een crowdfundingcampagne levert veel publiciteit op en toekomstige klanten.
De laatste tijd worden courante bedrijfsmiddelen steeds vaker
geleased. Dan betaal je voor gebruik in plaats van bezit. Belangrijke voorwaarde voor een leasemaatschappij is een levendige tweedehandsmarkt van het bedrijfsmiddel.
Ook komen door technologische ontwikkelingen, FinTech, steeds meer spelers op de markt met online maatwerk financiering. De keuze wordt alsmaar groter waardoor je mogelijk voordeliger kunt lenen.


Tips


 1. Het doel van de financiering moet passen bij de financieringsvorm. Lease is bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor machines en vervoermiddelen. Een bedrijf met veel debiteuren kan misschien factoring inzetten en crowdfunding heeft aantrekkelijke commerciële mogelijkheden, vooral voor de consumentenmarkt. Bij Qredits gaat Microkrediet tot €50.000 en MKB-krediet tot €250.000, beide kredietvormen kun je combineren met flexibel krediet tot €25.000;

 2. De looptijd van de financiering moet overeenkomen met het doel van de financiering. Financier investeringen in vastgoed dus met langlopend krediet en productontwikkeling met een kortlopend krediet. Alles aflossen aan het einde van de looptijd kan problemen geven omdat herfinanciering vaak nodig is. Het is daarom verstandig om bij het aangaan van de financiering ook een aflossingsschema vast te leggen;
 3. Financieringsproblemen ontstaan vaak door een gebrek aan zekerheden. Als de bank alle zekerheden heeft geclaimd moet de rest ‘ongedekt’ gefinancierd worden. Dat beperkt de mogelijkheden en is ook duurder. Probeer de zekerheden goed te verdelen. Geef niet meer dan nodig is en maak afspraken over het terugbrengen van de zekerheden in het geval van aflossingen.

donderdag 20 oktober 2016

Please Lease20 oktober 2016
Paul van Eijck, adviseur Kamer van Koophandel en Financieringsdesk

Zonder leasing overdreven te promoten kan het de ondernemer comfort bieden in situaties waarbij financieel maatwerk zijn bedrijf een boost geeft. Leasing is een belangrijke bron van financiering bij de start en groeistuipen van ondernemingen, zeker waar het investeringen in bedrijfsmiddelen betreft. In die zin komt leasing als financieringsbron als eerste na de banken. Leasing is gericht op 100% financiering van de waarde van het object. Dit betekent geen eigen kapitaal investeren om toch het object te kunnen gebruiken. Daarentegen zal een bank doorgaans ervan uitgaan dat de onderneming een gedeelte van de investering in bedrijfsmiddelen zelf financiert, met werkkapitaal. Leasing houdt dus het werkkapitaal volledig beschikbaar.
Werk aan de winkel; beschrijven wat leasing is, soorten (4) en bijbehorende voordelen aanstippen, plaats van leasing in de financieringsmix positioneren en relevante marktcijfers ophoesten. Als tekstbron heb ik geraadpleegd de websites van Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) en Emedia, ingedikt heb ik de volgende samenvatting.

Leasing:
Leasing is een financieringsovereenkomst waarbij bedrijfsmiddelen gedurende een zekere periode door een leasemaatschappij (lessor) ter beschikking worden gesteld van een gebruiker (lessee), tegen een vooraf overeengekomen vergoeding. De lessee geniet dus het gebruik van deze goederen, zonder dat hij hiervoor eigen middelen hoeft te investeren of een banklening hoeft aan te gaan.
Voordelen leasing:
 • Leasing komt bovenop of naast bankfinanciering te staan. Dat betekent dat er dus meer financieringsbronnen aangeboord worden dan alleen bankleningen.
 • De leasemaatschappij (lessor) zal doorgaans de volledige aanschafwaarde financieren, er is dus sprake van 100% financiering. Dat betekent dat de gebruiker (lessee) geen eigen middelen hoeft te investeren om toch het object te kunnen gebruiken: de liquiditeitspositie van de lessee staat veel minder onder druk
 • De looptijd van een leasecontract is afgestemd op de economische levensduur van het object. Voor objecten met een relatief langere economische levensduur zal de leasemaatschappij een langere looptijd accepteren
 • Door een leasecontract op maat te structureren kan er sprake zijn van lagere maandlasten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een financial lease (1) met een verhoogde slottermijn, of bij een operational lease (2) met een relatief grote restwaarde: zogenaamd duurdere, hoogwaardige, merken blijken dan vaak ook financieel gunstig.
Een bijzondere variant is vendor lease (3); als het leasecontract op de één of andere wijze tot stand komt door tussenkomst van een verkoper of leverancier van het object, of enige andere partij (vendor) dan de leasemaatschappij zelf. Gedurende de contractduur is er regelmatig contact tussen vendor en lessee, waardoor het onderhouden en versterken van de relatie bevorderd wordt.
Voordelen vendor leasing:
 • de vendor weet wanneer het leasecontract afloopt en kan daardoor tijdig inspelen op mogelijke vervanging van het object
 • de vendor kan tijdens de looptijd van het contract inspelen op gewijzigde behoeftes bij de klant, waardoor er sprake is van een echt portfolio management van in de markt gezette objecten.
 • De leasemaatschappij heeft vaak grondige kennis van de objecten en heeft hierdoor ook een beter begrip van de plaats van deze objecten in het bedrijfsproces. Het is een volwaardige gesprekspartner voor de financiering.
Ten slotte sale & leaseback (4); is een bijzondere leasevorm waarbij reeds gekochte en in gebruik genomen goederen tegen de dan geldende netto boekwaarde worden verkocht aan een leasemaatschappij en onmiddellijk weer worden terug geleased door de gebruiker. Een sale & leaseback is een eenvoudige manier om met terugwerkende kracht cash te genereren uit eigen middelen of reeds gekochte en in gebruik genomen apparatuur toe te voegen aan een andere leaseovereenkomst.
Voordelen sale & leaseback:
 • Vastliggend kapitaal beschikbaar voor andere projecten
 • Geen boekverlies op ‘verouderde’ goederen
 • Creëert extra liquiditeit
 • Betaalt voor het gebruik en niet langer voor het eigendom
Leasing in de financieringsmix:
Ieder bedrijf of organisatie kan op enig moment gebruik maken van leasing, of het nu gaat om laptops, kassasystemen, machines of rollend materieel (equipment lease). Leasing is dan ook een essentieel onderdeel van de financieringsmix. Leasemaatschappijen zijn feitelijk de tweede belangrijkste externe financiers van bedrijven en organisaties, na banken.
Leasing is de meest geschikte financieringsvorm waar het gaat om leasebare objecten. Alles wat via leasing gefinancierd wordt, hoeft dus niet via bankleningen of andere vermogensbronnen gefinancierd te worden. Omdat leasemaatschappijen doorgaans de volledige kostprijs van de objecten financieren, is er feitelijk meer krediet beschikbaar.
Met de financiële crisis (vanaf 2008) is duidelijk geworden dat financiering niet onbeperkt voorhanden is. Elke financier loopt op enig moment tegen bepaalde grenzen aan. Om die reden is het voor bedrijven en organisaties verstandig om financiering aan te trekken bij de juiste bron, naargelang de behoefte of inzet van de middelen.

Marktcijfers leasing:
De door Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) gerapporteerde cijfers betreffen 'nieuwe productie', dat is het volume (en aantallen) van nieuwe leasecontracten die gedurende ieder kwartaal en ieder jaar worden afgesloten met eindklanten. Cijfers over de totale uitstaande portefeuilles zijn niet beschikbaar. Geschat wordt dat in Nederland voor zo'n €16 miljard uitstaande leasecontracten bestaan.
In het algemeen kan gesteld worden dat ongeveer driekwart van de leasecontracten in het MKB segment worden afgesloten. Hiermee is de leasingbranche dus een belangrijke financier van het MKB.

(Bron: Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen en Emedia)

woensdag 17 augustus 2016

FinTech 'uit de eerste hand!'

Paul van Eijck, Adviseur KvK Financieringsdesk

Niet zo lang geleden hoorde ik van het (container)begrip FinTech. Als adviseur van de KvK Financieringsdesk kon ik de term niet goed duiden en heb mezelf gaandeweg verder in het onderwerp verdiept. In de praktijk merk ik ook vaak dat ondernemers er een onvoldoende beeld bij hebben van wat FinTech behelst. Hoog tijd om eens een aantal vragen te stellen aan de founder/oprichter van Holland FinTech, Don Ginsel.

Wat is FinTech?
Technologie speelt sinds de vorige eeuw een steeds grotere rol bij heel veel dienstverlening. Vaak verzinnen we een nieuwe naam voor een thema als cleantech, healthtech, apptech en ook FinTech.
Wat gebeurt er nou als je met technologie in de hand opnieuw gaat kijken naar de hele financiële infrastructuur. Het gaat om verzekeren, betalen en kredieten. Dat wat we eerder de financiële sector noemden. Maar het gaat veel verder. Geld was voorheen een goede oplossing voor vertrouwen, gegeven de technologie van dat moment.
We moeten vertrouwen hebben dat we met elkaar sectoroverschrijdend zaken doen. Partijen met verschillende achtergronden samenbrengen, die eerste stappen zijn gezet in de financiële supply chain. Het gaat er om hoe de producten bij de klanten terecht komen. De klanten hoeven er niks van te vinden.
FinTech helpt ‘ons’ te begrijpen wat er aan de achterkant gebeurt en wat er in de hele dynamiek van de bedrijven verandert. Voor klanten betekent dat ze nieuwe financiële marktspelers tegenkomen en sommige processen worden digitaler. Die processen zijn continue en zijn niet opeens uit zonder FinTech of aan met FinTech. Het is meer een naam voor een verandering die plaatsvindt en niet zozeer een dienst op zich. Een van die dingen die je ziet gebeuren is dat de grenzen van sectoren steeds minder relevant zijn.
Uber valt niet te labelen aan een taxibedrijf-, internetplatform, transportbedrijf, peer to peer netwerk of FinTechbedrijf. Het is veel belangrijker te beschrijven wat Uber precies doet, dan ze in een ‘industriehoekje’ te stoppen. Ontwikkelde api’s en interfaces maken het ons makkelijker online te betalen, per definitie is de ontwikkelaar meestal geen bankinstelling.


Waar staat Holland FinTech voor?

Holland FinTech is een branchevereniging voor FinTech bedrijven. Holland FinTech zorgt voor het bevorderen van, door beschermde regelgeving afgebakende, vrije toetreding van marktspelers in de financiële dienstverlening.
Een marketmaker/intermediair voor partijen die in potentie kunnen samenwerken of met elkaar kunnen concurreren inzicht geven wat er wereldwijd allemaal mogelijk is. Wat gebeurt er allemaal en hoe zou ik die kennis kunnen gebruiken om de juiste partners te vinden en tot nieuwe zaken te komen?
Holland FinTech opereert vanuit Amsterdam en heeft daarbij geen specifiek nationale focus. Van de 250 aangesloten bedrijven is 20% afkomstig uit het buitenland. De digitale supply chain werkt zodanig dat het helemaal niet uitmaakt waar jouw suppliers zitten. Voor je klant hoef je niet samen te werken met je buurman voor snelheid.


Wat zijn voor dit moment de ontwikkelingen en wat is nodig voor de toekomst?
Naast het faciliteren van de supply chain helpt Holland FinTech partijen met toegang tot regulering, kapitaal en talent;
Laagdrempelige ontsluiting van mondiale financiële innovatie, kennis en ook contacten leggen voor partijen die voor hen relevant zijn;

De ideale omstandigheden om het netwerk verder te laten bloeien;
Regelgeving die beter is afgestemd op technologie, verder geharmoniseerd internationaal;
Uiteindelijk met elkaar dezelfde taal blijven spreken, onder voorkeur dat iedereen van elkaar kan begrijpen wat ze doen.

Welke kansen/voordelen biedt FinTech het MKB?

Uiteindelijk gaat het erom dat er wordt geconcurreerd op prijs, dat gebeurt al een tijdje en dat wordt versterkt omdat er internationaal steeds meer aanbieders komen. Maar daarnaast wordt ook heel veel geconcurreerd op gebruiksgemak.
Wat je nu zult gaan zien is dat er uiteindelijk oplossingen worden geboden die rechtstreeks schakelen met het boekhoudpakket en het schrijven van een kredietaanvraag zal langzamerhand echt niet meer nodig zijn. Dus naast dat financiële diensten zelf goedkoper worden, zullen sommige diensten ook wegvallen. Omdat computers het beste in staat te zijn te berekenen of de cijfers oké zijn. Wat ook weer de vraag met zich meebrengt, wie neemt de rol van vertrouwenspersoon of adviseur voor het MKB op zich? Die rol blijft behouden bij de accountant.
Steeds meer zaken worden gemakkelijker voor ondernemers, die passen in Nederland vrij goed omdat we eigenlijk wel gewend zijn om veel dingen digitaal te doen.
Op dit moment je boekhouding aansluiten op een oplossing, kun je al geadviseerd worden waar jij het beste een financiering kunt gaan halen en kun je ook al direct geautomatiseerd die aanvraag meteen doorzetten. Een potentiele financier geef je toegang tot je boekhouding en die bepaalt of er wel of niet een kredietverstrekking komt.
In opkomst zijn ook het verkopen van vorderingen/debiteuren, ketenfinanciering door koppeling van de administraties word inefficiency uit de ketens gehaald en ontstaan internationale aanbieders van het wereldwijd acquireren van klanten.
Ginsel merkt ook op dat veel ondernemers in Nederland, maar ook in Europa en daarbuiten, geen idee hebben hoe ze online verkopen zouden moeten aanpakken en is dus een gemiste kans. Digitale marketing, e-commerce en FinTech tezamen kunnen een enorme boost geven aan de sales.


Zo ook nadelen voor privacy- en bedrijfsgegevens?

Op het moment dat je alles opengooit is uit privacy perspectief natuurlijk voorzichtigheid geboden. Bepaalde ontwikkelingen zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Het is belangrijk dat met alle data nauwkeurig wordt omgegaan. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat het belang dat mensen hechten aan geheimhouding van bepaalde zaken, zoals geheimhouding van je cijfers.
Langzamerhand gaan we er toch naar toe dat het eigenlijk helemaal niet meer belangrijk is en niet meer haalbaar is. Op een gegeven moment gaan partijen kiezen om digitaal een directe link te maken met financiers of met andere partijen, om ze toegang te geven tot een bepaald systeem om maar te zorgen dat ze dan in een voorrangspositie komen om gefinancierd te worden of met een partner samen te werken.
Sommige risico’s zijn ook reëel, want zeker bij nieuwe partijen moet je je goed vergewissen van hun veiligheidsplan en hoe ze daarmee omgaan. Het is voor jonge bedrijven die met weinig kapitaal oplossingen in de markt moeten zetten een enorme uitdaging om alles goed te doen. Dat betekent niet dat je niet met ze moet samenwerken, maar wel gedoseerd moet doen. Niettemin met een beduidend voordeel strekt samenwerking tot aanbeveling.


Parameters voor een solide partij, keurmerk. Verwijzen naar Holland FinTech altijd goed?

Zo simpel is het helaas niet. Ten eerste is er veel discussie over wat een goede standaard zou zijn. Holland FinTech kijkt natuurlijk wel naar de principes van bazen waarmee zij zaken doen, daarmee weten we niet of hun security honderd procent in orde is.
Eigenlijk, elke partij moet een specialist worden op het gebied van security. Op dit moment is dit nog onvoldoende ingebed in onze cultuur, opleidingen enz. Maar daar gaan we uiteindelijk wel naar toe, dat is geen keuze maar het gevolg van hoe de wereld zich ontwikkelt.


Hoe en waar verdiepen in (financiële nieuwkomers) materie. Nieuwsbrieven en bijeenkomsten?

Er zijn veel evenementen! Binnenkort komt er een platform live speciaal voor gebruikers van innovatieve financiële diensten, via Holland FinTech te volgen. Daarnaast biedt Holland FinTech nieuws op het gebied van wereldwijde ontwikkelingen op dit vlak en natuurlijk aandacht voor de Nederlandse ontwikkelingen. Maandelijks staat de eventkalender van Holland FinTech ter beschikking voor iedereen die wil horen waarmee FinTech partijen mee bezig zijn en mensen te ontmoeten die op dat vlak actief zijn in de wereld.

Over Don Ginsel:
Don Ginsel is voorzitter van de FinTech branchevereniging Holland FinTech en founder van CapitalWaters en Principe Management. Don Ginsel is van oorsprong civiel ingenieur die snel met het ondernemerschap in aanraking is gekomen en in de financiële wereld is gaan werken.
Daar ontdekte hij dat de financiële wereld én technologie niet een heel natuurlijke match zijn.
Er viel veel te verbeteren en vanuit het bankwezen stapte hij toen via venture capital in de startup-wereld. Het verschil tussen de snelle en de traditionele manier van werken sprak hem aan en wilde daarvoor bruggen slaan.


Graag een woord van dank aan Don Ginsel. Hij heeft mij na afloop van het interview gezegd graag zijn medewerking te hebben verleend. Met zijn input heeft hij een gedetailleerde inkijk gegeven in de ‘wave’ die FinTech heet.

vrijdag 8 juli 2016

Voorschot op geluksmoment!

Plafond
Ondernemers gaan ver om hun droom te verwezenlijken, de financiële risicobereidheid draagt daaraan bij. Een must want 'de kosten gaan voor de baten uit' is een veelgehoord gezegde. Rekenen en nog eens narekenen en het kan allemaal tóch uit, denkt men vaak. Gelukkig is dat zo, want geld lenen kost geld en verspillen is toch zonde. Bij een strakke optelsom kunnen onverwachte kosten een frisse start blokkeren. De bank geeft mogelijk niet meer thuis, immers het financieringsplafond is al bereikt.
Wat dan?
De opening is al breed aangekondigd, wat op zich een feestelijke gedachte en een geluksmoment is. Maar misschien staan de eerste geldzorgen snel voor de deur. Er is geen financiële buffer om de eerste seizoensfase te betalen. Opening uitstellen dan maar? Welnee, geld verdienen en juist snél! Maar waar vindt een ondernemer de partij die meevoelt en het stukje cash beschikbaar stelt dat de maandelijks terugkomende rekeningen betaalt?
Voorschot
Veel ondernemers die ik spreek met een financiële hulpvraag is het financieren van werkkapitaal een echte lastpost. Op werkkapitaal zit feitelijk weinig zekerheid waardoor financiers minder makkelijk overstag gaan. Toch komen in de markt steeds meer financiële instellingen die zijn gericht op maatwerk in werkkapitaal financieren. Een voorbeeld is factoring, een soort vooruitbetaald krediet. Kort gezegd; als klanten een vlot betalingsgedrag hanteren, contant of op rekening, een voorschot kan worden gefinancierd. Ook interessant voor branches als de horeca en de detailhandel met contante verkopen en branches met loyale debiteuren, vaak voortkomend uit grootbedrijven en overheid.
Kassa!
Onlangs sprak ik een startende ondernemer in de horeca & leisure met een acute financieringsbehoefte van €20.000. De (vele) klanten betalen haar contant met hun pinpas. Op basis van de geprognosticeerde omzet kon een evenredig voorschot worden verstrekt. Een nieuwe manier van financieren van werkkapitaal, een kortlopende faciliteit die gebaseerd is op de contante kassaverkopen. Na een informatief onderhoud met de geldverstrekker stond na 5 minuten het gewenste geldbedrag op haar bankrekening. Kassa!
Werkkapitaal financiering bevindt zich in alle lagen van het MKB en komt steeds meer in de digitale schijnwerpers.

Ik hecht er waarde aan te melden dat het kiezen van een financieringsproduct maatwerk is, van tevoren in kaart brengen en afwegen of het juiste financieringsproduct past. Geld dat op korte termijn beschikbaar moet zijn met een verhoogd risicoprofiel is doorgaans niet voordelig. Door de toenemende concurrentie in het financieringslandschap strekt prijsvergelijking tot aanbeveling.


Paul van Eijck is ondernemersadviseur en verbonden aan de KvK Financieringsdesk. Voor meer informatie: 0800 - 1014 (gratis).

dinsdag 12 april 2016

'Het hemd is nader dan de rok'


"Alles is goed voorbereid" sprak de ambitieuze dame die op zoek was naar geld voor haar droom, een zorgwoonhuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij haar gemeente kreeg zij alvast financiële bijval, immers er ontstaat lucht op de lokale plaatsingslijsten voor deze mensen. Een goed doortimmerd ondernemingsplan is af, de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) vormen de inkomstenbron en geven de exploitatiebegroting de komende jaren kleur.

Financieel plan
Tijd om in ons gesprek het financieel plan eens af te pellen. Het toegeruste pand/woonhuis die in aanmerking komt heeft een prijs van €600.000. Een fors bedrag waarvoor veel geld moet aangetrokken. Wél geeft het financieel plan voldoende inzicht en ruimte tot terugbetaling van het geleende geld plus de (rente)vergoeding.

Mixen, splitsen of stapelen
Vandaag de dag wordt de financieringsbehoefte steeds vaker opgeknipt in financieringswijzen met mixen, splitsen of stapelen. Manieren om met externe financieringsvormen tot een gespreid risico te komen en de financieringskans te verhogen. Het nieuwe financieren vraagt om creativiteit, het is niet meer zo dat één partij (vaak de bank) als enkele financier optreedt.  

Ambassadeurs
Naastbetrokkenen, familie en vrienden zijn bij een externe zorgindicatie voorstander voor opname in een comfortabele nabije omgeving. Dat is juist een reden om een deel van de financiering bij hun uit te zetten. Het hemd is nader dan de rok; voor mensen die dicht bij je staan doe je meestal meer moeite. Een crowdfundcampagne lonkt, naar draagkracht kan financieel worden bijgedragen. Bereid een campagne goed voor en wees duidelijk over de spelregels richting de funders. Zij worden ambassadeurs die hun netwerk inzetten en nieuwe investeerders aantrekken. Een vliegwieleffect zorgt voor een substantiële bijdrage in de financiering.
Als voorbeeld staat het gefunde streekziekenhuis in Vlissingen centraal, met €10.600.000 een echte crowdfundknaller! Natuurlijk, de regionale verankering én de wens van iedere Zeeuw een ziekenhuis in de buurt te hebben en te houden.

Social enterprise
Het werkveld en de missie van de zorgonderneming bevatten aspecten waarvoor mogelijk subsidies(regelingen) of borgstellingen op overheidsniveau zijn vrijgemaakt. Hoe mooi is het om in samenwerking met een adviseur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op zoek te gaan naar de mogelijkheden.

MKB krediet
Ondernemers die starten hebben geen historie die een bank inzicht geeft in de gezondheid van de onderneming. Banken hebben te maken met strikte regelgeving inzake kredietverstrekking wat belemmerend kan werken. Qredits beheert een garantiefonds dat speciaal is opgezet voor microkrediet tot €50.000 en MKB krediet tot €250.000.

Zomaar een aantal financieringsmogelijkheden voor het zorgwoonhuis op een rij, een praatje maken kan altijd!

Auteur van dit artikel is Paul van Eijck, ondernemersadviseur en verbonden aan de KvK Financieringsdesk. Bel gratis 0800 – 1014.

maandag 4 april 2016

Geld voor het oprapen!


Als ondernemer past u goed op uw geld. Met een kritische blik op kosten verlaagt u uw lasten en houdt u uw bedrijf gezond.

Snel geld ligt dichtbij
Uw eerste verdiensten bevinden zich nabij, op uw eigen bedrijfsvloer. Contracten oversluiten naar een nieuwe situatie levert vaak besparingen op. Ook gewoontes, bedrijfskosten van alledag vormen een prima heroverwegingsmoment.  Alert zijn op aantrekkelijke aanbiedingen van energieleveranciers of gewoonweg inzetten op de collectiviteitskorting van uw verzekeringsportefeuille. Uitstaande vorderingen tijdig incasseren en krediettermijnen uitsmeren geven lucht op de rekening-courant. ‘Open deuren’ zo lijkt het, toch is het de moeite waard om eens even stil te staan bij snel geld.  Zó dichtbij, voor het oprapen dus!

Kosten gaan voor de baat
Of u nu een eenmanszaak, maatschap of BV heeft, uw geldstromen vragen om regie. Activa en passiva vormen de balans van uw onderneming, de ‘verspilling’ komt tot uitdrukking op uw verlies- en winstrekening. Daar valt letterlijk winst te halen. Kostensoorten in diverse genres; personeel, huur, energie, accountant/adviseur, verzekeringen, voorraad, afschrijvingen en rente drukken het brutoresultaat ferm naar beneden. Dat mag best, uiteindelijk gaan uw kosten voor de baten uit.

Houd leveranciers en bank scherp
Maar links en rechts kan die druk best minder door een periodieke update van uw kosten. Uw aanbieders en leveranciers van producten en diensten zijn marktbewust en veranderen met hun klanten mee, zij melden langs de geijkte paden van tijd tot tijd voordelige prijzen en tarieven. U hoeft niet het onderste uit de kan, maar een hernieuwde prijsafspraak is goed voor uw portemonnee en voor de zakelijke relatie.
Uw lening bij de bank met een pittige rentevergoeding is mogelijk gedateerd. De bancaire overeenkomst met een star tintje is met vernuft van een expert om te buigen naar een actuele marktconforme rentepercentage. Kijk ernaar samen met een financieel deskundige.

Check uw geld
Normaliter verdient u uw geld ‘op de planken’ in de onderneming, achter de schermen gedraagt u zich als een volleerd regisseur die strak de touwtjes in de handen neemt voor een waakzaam financieel beleid.

Eigenlijk weet u het wel én een extra handig hulpmiddel waarmee u geld kunt besparen ligt ‘eveneens voor het oprapen’. Op het Ondernemersplein vindt u een overzicht die u op weg helpt.

Auteur van dit artikel is Paul van Eijck, ondernemersadviseur en verbonden aan de KvK Financieringsdesk. Bel gratis 0800 - 1014.

Crowdfunding óók voor zzp'er!

Crowdfunding óók voor zzp’er!
Wel degelijk is crowdfunding een aantrekkelijke manier van financieren voor een zzp’er. Het is een moderne manier van geld lenen en tevens een eenvoudige manier om een idee of project te laten slagen. Zo zijn er mooie voorbeelden te vinden, ook op de website van Branchevereniging Nederland Crowdfunding (BNC).
Meestal is het kredietplafond van een zzp’er te overzien tot ongeveer € 100.000. Naast het verkregen kapitaal staat een groep investeerders, de crowd, zij vormen de ambassadeurs van jouw idee of project. De investeerder gunt je de slagingskans en kan naar draagkracht meehelpen.

Een crowdfunding platform kiezen
Zelf een crowd vergaren is soms lastig. Reeds bestaande platforms hebben al enige bekendheid bij het publiek en trekken dus meer potentiële investeerders. Stem wel van tevoren af welke kosten en/of fee je vergoedt aan het platform. Een zzp’er deelt zijn idee of project bij voorkeur online op een platform. Er is inmiddels een behoorlijke diversiteit aan platforms. De volgende websites helpen je verder op weg.
•    Douwenkoren.nl
•    Fundipal.nl
•    Fundwijzer.nl
•    Crowdfundmarkt.nl
•    Crowdfundy.nl

Hoe werkt het?
Je biedt jouw idee of project aan op een gevonden crowdfundplatform die bij je past, je vermeldt het bedrag dat nodig is en geeft aan binnen welke termijn je het bedrag bij elkaar wilt hebben. Iedereen die dat wil kan meedoen om gezamenlijk 100% te financieren en te betalen. Dan pas ontvang je het geld. Komt de financiering niet rond binnen de vastgestelde termijn, dan ontvangen degenen die al betaald hebben hun geld terug.

Er wordt echter niet zomaar in je geïnvesteerd, daarom ‘huiswerk’:
1.    Stel een concreet plan waarin je doelen duidelijk formuleert;
2.    Pitch op het juiste platform, helder verwoorden met name wie je bent en wat jou drijft;
3.    Visualiseer met beeld- of filmmateriaal, vooral als je (nog) werkt aan een prototype;
4.    Benader actief en wijs je netwerk op jouw idee of project;
5.    Wees voorbereid dat sommige vrienden niet willen investeren, het blijft een zakelijke deal;
6.    Bestudeer andere succesvolle aanvragen en kies in geval van een geldlening een goed percentage.

Vormen van crowdfunding:
•    doneren: je crowd geeft geld en krijgt er niets voor terug, behalve een goed gevoel;
•    sponsoren: men krijgt een niet-financiële beloning terug, bijvoorbeeld een exemplaar van het boek dat je wilt uitgeven of een naamsvermelding op de website;
•    uitlenen: je crowd krijgt het geleende bedrag na verloop van tijd met rente terug;
•    participeren: je crowd deelt in de waardeontwikkeling van het project;
•    mengvorm, de converteerbare lening die kan omgezet in aandeel.

Ondersteunend videomateriaal
Bekijk hier de video Crowdfunding - Kansen voor financiering.

Aan de slag!
 
Meer weten?
Auteur van dit artikel is Paul van Eijck, ondernemersadviseur en verbonden aan de KvK Financieringsdesk, bel gratis (0800) 1014.