donderdag 20 oktober 2016

Please Lease20 oktober 2016
Paul van Eijck, adviseur Kamer van Koophandel en Financieringsdesk

Zonder leasing overdreven te promoten kan het de ondernemer comfort bieden in situaties waarbij financieel maatwerk zijn bedrijf een boost geeft. Leasing is een belangrijke bron van financiering bij de start en groeistuipen van ondernemingen, zeker waar het investeringen in bedrijfsmiddelen betreft. In die zin komt leasing als financieringsbron als eerste na de banken. Leasing is gericht op 100% financiering van de waarde van het object. Dit betekent geen eigen kapitaal investeren om toch het object te kunnen gebruiken. Daarentegen zal een bank doorgaans ervan uitgaan dat de onderneming een gedeelte van de investering in bedrijfsmiddelen zelf financiert, met werkkapitaal. Leasing houdt dus het werkkapitaal volledig beschikbaar.
Werk aan de winkel; beschrijven wat leasing is, soorten (4) en bijbehorende voordelen aanstippen, plaats van leasing in de financieringsmix positioneren en relevante marktcijfers ophoesten. Als tekstbron heb ik geraadpleegd de websites van Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) en Emedia, ingedikt heb ik de volgende samenvatting.

Leasing:
Leasing is een financieringsovereenkomst waarbij bedrijfsmiddelen gedurende een zekere periode door een leasemaatschappij (lessor) ter beschikking worden gesteld van een gebruiker (lessee), tegen een vooraf overeengekomen vergoeding. De lessee geniet dus het gebruik van deze goederen, zonder dat hij hiervoor eigen middelen hoeft te investeren of een banklening hoeft aan te gaan.
Voordelen leasing:
 • Leasing komt bovenop of naast bankfinanciering te staan. Dat betekent dat er dus meer financieringsbronnen aangeboord worden dan alleen bankleningen.
 • De leasemaatschappij (lessor) zal doorgaans de volledige aanschafwaarde financieren, er is dus sprake van 100% financiering. Dat betekent dat de gebruiker (lessee) geen eigen middelen hoeft te investeren om toch het object te kunnen gebruiken: de liquiditeitspositie van de lessee staat veel minder onder druk
 • De looptijd van een leasecontract is afgestemd op de economische levensduur van het object. Voor objecten met een relatief langere economische levensduur zal de leasemaatschappij een langere looptijd accepteren
 • Door een leasecontract op maat te structureren kan er sprake zijn van lagere maandlasten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een financial lease (1) met een verhoogde slottermijn, of bij een operational lease (2) met een relatief grote restwaarde: zogenaamd duurdere, hoogwaardige, merken blijken dan vaak ook financieel gunstig.
Een bijzondere variant is vendor lease (3); als het leasecontract op de één of andere wijze tot stand komt door tussenkomst van een verkoper of leverancier van het object, of enige andere partij (vendor) dan de leasemaatschappij zelf. Gedurende de contractduur is er regelmatig contact tussen vendor en lessee, waardoor het onderhouden en versterken van de relatie bevorderd wordt.
Voordelen vendor leasing:
 • de vendor weet wanneer het leasecontract afloopt en kan daardoor tijdig inspelen op mogelijke vervanging van het object
 • de vendor kan tijdens de looptijd van het contract inspelen op gewijzigde behoeftes bij de klant, waardoor er sprake is van een echt portfolio management van in de markt gezette objecten.
 • De leasemaatschappij heeft vaak grondige kennis van de objecten en heeft hierdoor ook een beter begrip van de plaats van deze objecten in het bedrijfsproces. Het is een volwaardige gesprekspartner voor de financiering.
Ten slotte sale & leaseback (4); is een bijzondere leasevorm waarbij reeds gekochte en in gebruik genomen goederen tegen de dan geldende netto boekwaarde worden verkocht aan een leasemaatschappij en onmiddellijk weer worden terug geleased door de gebruiker. Een sale & leaseback is een eenvoudige manier om met terugwerkende kracht cash te genereren uit eigen middelen of reeds gekochte en in gebruik genomen apparatuur toe te voegen aan een andere leaseovereenkomst.
Voordelen sale & leaseback:
 • Vastliggend kapitaal beschikbaar voor andere projecten
 • Geen boekverlies op ‘verouderde’ goederen
 • Creëert extra liquiditeit
 • Betaalt voor het gebruik en niet langer voor het eigendom
Leasing in de financieringsmix:
Ieder bedrijf of organisatie kan op enig moment gebruik maken van leasing, of het nu gaat om laptops, kassasystemen, machines of rollend materieel (equipment lease). Leasing is dan ook een essentieel onderdeel van de financieringsmix. Leasemaatschappijen zijn feitelijk de tweede belangrijkste externe financiers van bedrijven en organisaties, na banken.
Leasing is de meest geschikte financieringsvorm waar het gaat om leasebare objecten. Alles wat via leasing gefinancierd wordt, hoeft dus niet via bankleningen of andere vermogensbronnen gefinancierd te worden. Omdat leasemaatschappijen doorgaans de volledige kostprijs van de objecten financieren, is er feitelijk meer krediet beschikbaar.
Met de financiële crisis (vanaf 2008) is duidelijk geworden dat financiering niet onbeperkt voorhanden is. Elke financier loopt op enig moment tegen bepaalde grenzen aan. Om die reden is het voor bedrijven en organisaties verstandig om financiering aan te trekken bij de juiste bron, naargelang de behoefte of inzet van de middelen.

Marktcijfers leasing:
De door Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) gerapporteerde cijfers betreffen 'nieuwe productie', dat is het volume (en aantallen) van nieuwe leasecontracten die gedurende ieder kwartaal en ieder jaar worden afgesloten met eindklanten. Cijfers over de totale uitstaande portefeuilles zijn niet beschikbaar. Geschat wordt dat in Nederland voor zo'n €16 miljard uitstaande leasecontracten bestaan.
In het algemeen kan gesteld worden dat ongeveer driekwart van de leasecontracten in het MKB segment worden afgesloten. Hiermee is de leasingbranche dus een belangrijke financier van het MKB.

(Bron: Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen en Emedia)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten